04/08/2017 Mr. YIP 500 Student Visa Granted 04/08/2017 Mr. LEE 600 Tourist Visa Granted 10/08/2017 Mr. LEE 500 Student Visa Granted 15/08/2017 Mr. GU 500 Student Visa Granted 15/08/2017 Miss ZHANG 485 Temporary Graduate Visa Granted 16/08/2017 Miss TAO 485 Student Visa Granted 20/08/2017 Miss CHUNG 500 Student Visa Granted 22/08/2017 Miss ZHAN 500 Student Visa Granted 22/08/2017 Miss Su 590 Guardian Visa Granted 22/08/2017 Miss YANG 500 Student Visa Granted 22/08/2017 Mr. LIANG 500 Student Visa Granted 23/08/2017 Mr. Zhou 500 Student Visa Granted 24/08/2017 Mr.ZHANG 500 Student Visa Granted 25/08/2017 Miss Lin 500 Student Visa Granted 29/08/2017 Miss WONG 500 Student Visa Granted 30/08/2017 Miss Zang 500 Student Visa Granted 30/08/2017 Miss TU 500 Student Visa Granted 31/08/2017 Miss Yan 500 Student Visa Granted 19/10/2017 Mr.Tang 500 študentských víz udelených 21/10/2017 Pán Wang 500 udelených študentských víz 1/11/2017 Pán Yu študentské vízum 15/11/2017 Pán Fang Student Visa Granted 20/11/2017 Slečna Yin študentské vízum 6/11/2017 Pán Cheng EA hodnotenie zručností (stavebné inžinierstvo) 21/11/2017 Pán Chang TRA zručnosť udelená (šéfkuchár)

Noviny

Najnovšie propagačné akcie a novinky
  • Facebook
  • LINE
  • Google+
  • Twitter
  • Sina
  • LinkedIn

Austrálska ideálna akadémia (AIC) NAATI

2017/8/1

                   Austrálska ideálna akadémia (AIC) NAATI 

1-2  

Pokročilý diplom prekladov

Táto kvalifikácia odráža zručnosti a vedomosti potrebné na preklad špeciálnych účelových textov z jedného jazyka do druhého, aby odovzdávali informácie napísané pomocou konkrétnej terminológie pre konkrétne publikum. Kvalifikácia je určená pre ľudí, ktorí prekladajú v špecializovaných doménach na odbornej úrovni v oblastiach ako bankovníctvo, právo, zdravotníctvo, sociálne a komunitné služby.

Kariérne možnosti: Zamestnanosť pri prekladoch sa líši od trhu preloženého materiálu v určitých jazykoch a doménach. Väčšina prekladateľov je samostatne zárobkovo činná a je zmluvná buď priamo alebo prostredníctvom poskytovateľov prekladateľských služieb na prácu na prekladaní úloh. Prekladatelia môžu byť zmluvne poverení pracovať v tíme a môžu sa od nich požadovať, aby zabezpečili kontrolu kvality práce iných prekladateľov.

 

Diplom tlmočníctva (LOTE-ENGLISH)

Diplom Tlmočenie poskytuje základné zručnosti pre nových účastníkov tlmočníctva. Odzrkadľuje zručnosti a vedomosti potrebné na interpretáciu vo všeobecných nastaveniach dialógu s možnosťou interpretácie vo všeobecnom nastavení monológov, kde je tlmočník schopný fyzicky ovládať diskusiu, ktorá pomáha udržiavať a spomínať.

Kariérne možnosti: Zamestnanosť v oblasti tlmočenia sa líši podľa trhov pre tlmočenie v určitých jazykoch a oblastiach. Diplom pripravuje tlmočníkov na prácu zvyčajne v komunitných a obchodných oblastiach, ako sú všeobecné zdravotné, sociálne a komunitné služby, nekomplikovaná pomoc pre osoby so zdravotným postihnutím, vzdelávacie a sociálne kontexty, počiatočné policajné rozhovory, pohovory v zákazníckych a komunitných informačných službách, , A iných neformálnych obchodných a pracovných situáciách, v ktorých možno ľahko zvládnuť dôsledky chýb v komunikačnom zámere. Väčšina tlmočníkov je samostatne zárobkovo činná osoba a je zmluvne zadávaná priamo alebo prostredníctvom poskytovateľov tlmočníckych služieb na prácu na tlmočenie, ale môže nájsť trvalé zamestnanie v konkrétnom odvetví, ako je vzdelávanie, vláda alebo zdravotníctvo, alebo môže pracovať s Rôznorodosť klientov a sektorov. Tlmočníci môžu pracovať v tíme.

Предыдущая страница